راه کار نوین تبلیغات

مارکتینگ مجاورتی

ما پیام مناسب را در لحظه و مکان مناسب به شخص مناسب می رسانیم. این تمام کاری است که باید برای تاثیر گذاری بیشتر انجام بدهیم.

بیا شروع کنیم

Layer Image

اهمیت روش ارایه ی یک محصول

روش های تبلیغات

تبلیغات با هدف آگاهی مخاطب از ارزش محصول انجام می شود. اما چرا همیشه بسیاری از روش های تبلیغات در رسیدن به هدف خود ناکام می مانند؟

بیا شروع کنیم

Hero Thumbnail

روش های خوب تبلیغات

راه کار مفید چیست؟

بهترین روش برای تبلیغ یک محتوا، انتشار آن برروی یک پلتفرم مکان محور مبتنی بر اینترنت اشیا می باشد تا پیام مناسب را در لحظه ی مناسب به شخص مناسب برساند.

بیا شروع کنیم

تجزیه و تحلیل داده ها

گردش فرآیند در iOTING

بهترین روش برای تبلیغ یک محتوا، انتشار آن برروی یک پلتفرم مکان محور مبتنی بر اینترنت اشیا می باشد تا پیام مناسب را در لحظه ی مناسب به شخص مناسب برساند.

بیا شروع کنیم

تجزیه و تحلیل داده

1

سیستم مدیریت محتوا

2

وب سرویس

3

اپلیکیشن موبایل

4

سنسور iOTING

5